PROGRAMIN ADI:  PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

 

Programın Amacı

 

Üst düzey yönetime hazırlanan üniversite mezunları veya sektör çalışanlarına, genç yöneticiler veya yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlenen “Performans Esaslı Bütçeleme Eğitim Programı”nın amacı; yönetici adaylarına Planlama Sistemleri ve Plan Türleri,  Stratejik Planlama,   Planlama Sistemi İçinde Bütçelerin Yeri ve Bütçe Organizasyonu Ve Bütçe Yönetimi bağlamında işletmelerin stratejik planlarını ve bu bağlamda bütçelerini hazırlamaları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

Katılımcı Profili


Özel sektörde yönetici olarak çalışan, çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

 

- Stratejik planlama hakkında temel bilgilere sahip olmak

- Stratejik yönetim hakkında temel bilgilere sahip olmak

- Bütçe organizasyonu ve bütçe yönetimi hakkında temel bilgilere sahip olmak

 

Programın İçeriği

 

·         Stratejik Yönetim Ve İşletmelerde Uygulanması

·         Stratejik Planlama Ve İşletmelerde Uygulanması

·         Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama Ve Bütçeleme İlişkisi

·         İşletmelerde Bütçeleme Teknikleri

·         İşletmelerde Performans Esaslı Bütçeleme

·         Bütçe Organizasyonu Ve Bütçe Yönetimi

·         Satış Tahminleri Ve Satış Bütçeleri

·         Satış Fiyat Bütçesinin Oluşturulması Ve Fiyatlama Teknikleri

·         Üretim Planlaması Ve Üretim Bütçeleri

·         Pazarlama Satış Dağıtım Giderlerinin Bütçelenmesi

·         Nakit Akışlarının Planlanması Ve Bütçeleme

·         Proforma Gelir Tablosunun Ve Bilançonun Hazırlanması

·         Bütçe Sonuçlarının Değerlendirilmesi

·         Uygulama Örnekleri 

·         Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

·         Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

  

 

©