PROGRAMIN ADI:  STRATEJİK PLANLAMA

 

Programın Amacı

Üst düzey yönetime hazırlanan üniversite mezunları veya sektör çalışanlarına genç yöneticiler veya yönetici adaylarına yönelik olarak düzenlenen “Stratejik Planlama Eğitim Programı”nın amacı; yönetici adaylarına stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarını, stratejik yönetim tekniklerinin işletmelerde uygulama biçimleri hakkında bilgi vermek ve işletmelerin stratejik planlarını hazırlamaları konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

 

Katılımcı Profili

Özel sektörde yönetici olarak çalışan, çalışmayı hedefleyen herkes katılabilir.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Stratejik planlama hakkında temel bilgilere sahip olmak

- Stratejik yönetim hakkında temel bilgilere sahip olmak

 

Programın İçeriği

·         Strateji Ve Stratejik Yönetim Kavramları 

·         Stratejik Yönetimin Süreci Ve Safhaları

·         Kurum Misyonu Ve Vizyonunun Oluşturulması 

·         Kurum İlke Ve Değerlerinin Oluşturulması 

·         Müşteri Ve Paydaş Kavramları 

·         Strateji, Amaç Ve Hedeflerin Belirlenmesi 

·         Stratejik Faaliyet Planlarının Oluşturulması 

·         Küresel Ve Ulusal Çevre Faktörlerinin Analizi

·         Rekabet Çevresi Faktörlerinin Analizi

·         İşletme Ve Dış Çevre Etkileşimi: SWOT Analizi

·         Stratejik Maliyet Analizi Ve Değer Zinciri Analizi

·         Genel Rekabet Stratejileri Ve Dikey Bütünleşme Stratejileri

·         Pazarın Yapısına Ve İşletmenin Durumuna Göre Stratejiler

·         Çeşitlendirme Stratejileri Ve Çok Yönlü Çeşitlenmiş İşletmelerde Strateji Geliştirme

·         Performans Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi 

·         Uygulama Örnekleri 

·         Sistemin Kurulması Ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

·         Sistemin Kurulmasında Ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler Ve Çözüm Yolları

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

 

©