PROGRAMIN ADI: ŞİRKETLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

 

Programın Amacı

Küreselleşme sürecinde şirketler için anahtar kavram; uluslararası rekabet gücüdür. Kıyasıya rekabetle başa çıkabilmenin yolu da, şirketlerin kendilerini rekabet güçlerini artıracak şekilde yeniden yapılandırmalarından geçmektedir. Tüm aşamalarıyla şirketlerin yeniden yapılandırılmasında TKY’nin önemi büyüktür. “Şirketlerde Toplam Kalite Yönetimi” eğitim programında; şirketlerin çeşitli birimlerinde görev alan üst düzey yöneticilerin ve işletme alanında kariyer yapmak isteyenlerin özel sektördeki yeni yönetim teknikleri konusunda geniş bilgiye sahip olması, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kavraması, şirketlerde Toplam Kalite Yönetim sürecini yönetecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmasını amaçlamaktadır.

 

Katılımcı Profili

Şirketlerin her kademesinde görev alan yöneticiler, özel işletmelerde kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin işletme bölümlerinden mezun olan kişiler ve özellikle kendi şirketlerinde veya çalıştıkları şirkette Toplam Kalite Yönetimi anlayışını uygulamayı hedefleyen ve bu süreci yönetecek orta ve üst düzey yöneticiler bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Yeni yönetim teknikleri içerisinde toplam kalite yönetimini öğrenmek ve şirketlerde toplam kalite yönetimi anlayışını yerleştirecek bilgi düzeyine sahip olmak,

Programın İçeriği

  • Şirketlerde Yeni Yönetim Tekniklerine Genel Bir Bakış
  • Toplam Kalite Yönetimini Anlamak: Toplam Kalite Yönetimi Nedir, Neden Önemlidir? Yönetim Anlayışına Getirdiği Yenilikler Nelerdir?
  • Toplam Kalite Yönetiminin Bileşenleri: SWOT Analizi, Müşteri Odaklı Yönetim, Toplam Katılım Yönetimi, Benchmarking, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Sinerjik Yönetim, Performans Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi Süreci: Nereden Başlamalı, Nasıl İlerlemeli?
  • Toplam Kalite yönetiminde hangi teknikler kullanılabilir?
  • Şirketlerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarından Örnekler
  • Şirketimde Kaliteyi Nasıl Sürdürebilirim?: Kaizen
  • Toplam Kalite Yönetimi sürecinde ne tür güçlüklerle karşılaşabilirim ve bu güçlükleri nasıl aşabilirim?

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır. 

 

©