PROGRAMIN ADI: YEREL YÖNETİMLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

“Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim programında; yerel yönetim idarelerinin çeşitli birimlerinde görev alan yöneticilerin ve özellikle personelden sorumlu idari birimlerin belediye personel rejimi, belediyeler iş mevzuatı, belediyelerde personel seçimi ve eğitimi konularında bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır.

 

Katılımcı Profili

Yerel yönetimlerin her kademesinde görev alan yöneticiler, yerel yönetimlerde alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve özellikle yerel yönetimlerde insan kaynaklarının seçimi ve eğitiminden sorumlu birim yöneticileri bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Yeni yönetim teknikleri içerisinde yer alan ve özel sektörde uygulanan insan kaynakları yönetimi konusunda teknik bilgiye sahip olmak ve insan kaynaklarını iyi yönetebilecek bilgi düzeyine erişmek,

 

Programın İçeriği

 • Yönetim Biliminde İnsanın Önemi
 • Yönetim Teorilerinin İnsana Bakışı ve Yeni Anlayışın Getirdikleri
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemli?
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Aşamaları
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Planlanması
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarını Seçim Teknikleri ve İşe Yerleştirme
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Motivasyonu
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynaklarının Performansı Nasıl Ölçülür?
 • Yerel Yönetimlerde Stres Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde Ücret Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

©