PROGRAMIN ADI: YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

“Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi” eğitim programında; yerel yönetimlerin tüm faaliyetlerinde performansın artırılmasına yönelik bir yol haritası çizerek yerel yönetimlerin ilgili birimlerine bu konuda yeterli bilgi birikimini sağlamaktır.

 

Katılımcı Profili

Yerel yönetimlerin her kademesinde görev alan yöneticiler, yerel yönetimlerde alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve özellikle yerel yönetimlerinde performansa önem veren ve yerel yönetimlerinin performansını yükseltmeyi hedefleyen üst düzey kamu bürokratları bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Yerel yönetimlerde etkin hizmet sunumu için performans yönetimine önem veren yerel yöneticilerinin performans yönetim süreci en iyi şekilde yönetecek bilgi düzeyine erişmesi,

 

Programın İçeriği

  • Organizasyonel Performans ve Performans Yönetimi
  • Yerel Yönetimlerde Performans Yönetim Süreci
  • Yerel Yönetimlerde Performans Nasıl Ölçülebilir?
  • Yerel Yönetimlerde Düşük Performansın Nedenleri-Sonuçları
  • Yerel Yönetimlerde Performansı Nasıl Artırabiliriz?

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır. 

 

©