PROGRAMIN ADI: YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA

 

Programın Amacı

“Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama” eğitim programının amacı; yerel yönetim idarelerinin çeşitli birimlerinde görev alan yöneticilerin ve yerel yönetimlerde kariyer yapmak isteyenlerin gelişmiş ülkelerde ve Türk Kamu Yönetimi’nde önemli bir yeniden yapılanma süreci olan “Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama” alanında geniş bilgiye sahip olması ve bu konudaki eğitilmiş kamu personeli ihtiyacının giderilmesidir.

 

Katılımcı Profili

Yerel yönetimlerin her kademesinde görev alan yöneticiler, yerel yönetimlerde alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve özellikle kendi yerel yönetimlerinde stratejik planın hazırlanması ve uygulanma sürecinden doğrudan sorumlu olan üst düzey yerel yönetim bürokratları bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Yeni yönetim teknikleri içerisinde stratejik yönetimi ve stratejik planlama hakkında bilgi sahibi olmak ve yerel yönetimlerde stratejik planlama sürecini başarıyla yönetebilmek,

 

Programın İçeriği

  • Kamu Yönetiminde ve Yerel Yönetimlerde Yeni Yönetim Teknikleri
  • Stratejik Yönetimde 5 N, 1 K Analizi: Strateji NE’dir?, NİÇİN oluşturulmalıdır?, NE ZAMAN oluşturulmalıdır?, NEREYE ulaşılması hedeflenmektedir?, NASIL oluşturulacaktır?, KİM(ler) tarafından oluşturulacaktır?
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Nedir?
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetimi Sürecinin Araçları
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetimin Aşamaları
  • Yerel Yönetimlerde SWOT Analizi
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Süreci
  • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Konusunda İyi Uygulama Örnekleri

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

©