PROGRAMIN ADI: YEREL YÖNETİMLERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

Programın Amacı

“Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi” eğitim programında; yerel yönetim idarelerinin çeşitli birimlerinde görev alan yöneticilerin ve yerel yönetimlerde kariyer yapmak isteyenlerin kamu sektöründeki ve özellikle yerel yönetimlerdeki yeni yönetim teknikleri konusunda geniş bilgiye sahip olması, Toplam Kalite Yönetimi felsefesini kavraması, yerel yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi sürecini yönetecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmasını amaçlamaktadır.

 

Katılımcı Profili

Yerel yönetimlerin her kademesinde görev alan yöneticiler, yerel yönetimlerde alanında kariyer yapmak isteyen kişiler ve üniversitelerin kamu yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve özellikle kendi yerel yönetimlerinde Toplam Kalite Yönetimi anlayışını uygulamayı hedefleyen üst düzey yerel yönetim bürokratları bu eğitim programına katılabilirler.

 

Katılımcı Hedef ve Beklentileri

- Yeni yönetim teknikleri içerisinde toplam kalite yönetimini öğrenmek ve yerel yönetimlerde toplam kalite yönetimi anlayışını yerleştirecek bilgi düzeyine sahip olmak,

 

Programın İçeriği

 • Yeni Yönetim Teknikleri
 • Kamu Yönetiminde ve Yerel Yönetimlerde Yeni Yönetim Tekniklerine Genel Bir Bakış
 • Toplam Kalite Yönetimini Anlamak: Toplam Kalite Yönetimi Nedir, Neden Önemlidir? Yönetim Anlayışına Getirdiği Yenilikler Nelerdir?
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Niçin Önemlidir?
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Bileşenleri: Vatandaş Odaklı Yönetim Anlayışı, Toplam Katılım Yönetimi, Benchmarking, İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimine Nereden Başlamalı?
 • Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Uygun Olarak Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Süreci
 • Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarından Örnekler
 • Yerel Yönetimlerde Kaliteyi Sürekli Kılmak: Sürekli Gelişme (Kaizen) Süreci

 

Program Süresi

 

Programın süresi eğitim talebinde bulunan organizasyonun ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak esnek biçimde dizayn edilebilmektedir.

 

Eğitim Kadrosu

 

Eğitim kadromuz konularında uzman öğretim üyeleri ve sektör profesyonellerinden oluşmaktadır.

 

©