SoBiAD ACADEMY bünyesinde oluşturulan SoBiAD Bilgi Erişim Merkezi (SObem) size eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle ilgili

devasa bir kütüphane sunuyor.

 

SoBiAD ACADEMY: HAKKIMIZDA

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği eğitim, danışmanlık, araştırma ve bilgi yönetimi hizmetlerini SoBiAD ACADEMY kimliği ile yürütmektedir.

SoBiAD ACADEMY alanlarında uzman bilim insanları, öğretim üyeleri, profesyonel yönetici ve uzmanlardan oluşan bir Danışma Kurulu'nun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda 2015 yılını hedef alarak  Stratejik Planı'nı oluşturmuş, bu plan çerçevesinde vizyon ve misyonunu belirlemiş, stratejik hedeflerini ve aksiyon programlarını yazılı hale getirmiştir.

Vizyon ve Misyonumuz

Yerel, ulusal ve global ölçekteki sosyal sorunların anlaşılmasına ve çözümüne katkılarda bulunmayı, insan kaynaklarının gelişimine destek olacak eğitim programları uygulamayı, bilgi yönetiminden yararlanarak organizasyonların daha etkin yönetilmesine imkan sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyoruz.
 

 
 

 

 

Copyright, 2009 © SoBiAD