Kamu Yönetiminde Yeni Trendler

Performans Esaslı Bütçeleme

Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi

Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi

 

 
 

 

 

Copyright, 2009 © SoBiAD